Benelux-ministers van Veiligheid verdiepen samenwerking op gebied van crisisbeheersing

De ministers van Nationale Veiligheid van Nederland, België en Luxemburg kwamen onlangs bijeen om te proberen de samenwerking op het gebied van crisis- en rampenbeheer te intensiveren. Aanleiding was de recente rampzalige overstromingen die in de drie landen en in buurland Duitsland verwoestingen hebben aangericht, en natuurlijk de Covid-19-pandemie.

Deze bijeenkomst vond plaats terwijl de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) haar FERMA Talks-evenement organiseerde, gericht op het opbouwen van meer veerkracht op bedrijfs-, nationaal en pan-Europees niveau, nu Europa de pandemische crisis tracht te boven te komen en ook het hoofd probeert te bieden aan een snel groeiende systemische dreiging die uitgaat van cybercriminaliteit.

De bijdragen van hoge ambtenaren van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector op het FERMA-evenement bevestigden dat deze belangrijke instellingen willen samenwerken met de risk- en insurancesector om een veerkrachtigere Europese economie en samenleving tot stand te brengen.

FERMA zal vooral enthousiast zijn geweest over de kennelijke bereidheid van de ambtenaren om het debat over publiek-private partnerschappen met mogelijke financiële steun van de lidstaten en de EU nieuw leven in te blazen, om zo te proberen het hoofd te bieden aan dergelijke systeemrisico’s die de particuliere verzekeringssector niet alleen aan kan.

De bijeenkomst van de Benelux-ministers was toegespitst op crisis- en rampenbeheersing en vormt een bemoedigend bewijs van de politieke wil om dit debat voort te zetten en liever vroeg dan laat met concrete oplossingen te komen.

In een verklaring gaf het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid de volgende toelichting: ‘Zowel de Covid-19-pandemie als de recente overstromingen hadden een enorme impact in België, Luxemburg en Nederland. Deze landen stonden en staan nog steeds voor een ongekende uitdaging.’

Het ministerie gaf verder aan dat sinds het begin van de pandemie de samenwerking tussen de landen is versterkt en uitgebreid.

Op de bijeenkomst in België benadrukten minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken, België), minister Taina Bofferding (Binnenlandse Zaken, Luxemburg) en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, Nederland) tijdens een informeel samenzijn het belang van samenwerking tussen de drie buurlanden op het gebied van crisis- en rampenbeheersing, voegde het Nederlandse ministerie eraan toe.

Voorafgaand aan de bijeenkomst brachten de ministers een werkbezoek aan een Belgische hulppost in een door overstromingen getroffen gebied in Wallonië.

‘Snelle en efficiënte samenwerking en optimale grensoverschrijdende crisiscoördinatie vereisen nauw contact tussen de crisiscentra en de rampenbestrijdingsautoriteiten,’ aldus het Nederlandse ministerie. De ministers spraken ook over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor interoperabiliteit voor hun nationale crisiscentra.

De drie ministers benadrukten het belang van intensieve samenwerking en, waar nodig, het verlenen van bijstand aan elkaar.

‘De overstromingen van afgelopen juli en de Covid-pandemie hebben laten zien dat rampen niet bij de grenzen ophouden. Het is van essentieel belang om in tijden van crisis ook op internationaal niveau onze verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit te tonen met onze buurlanden. Ik was verheugd met collega-ministers Grapperhaus en Bofferding te kunnen bevestigen dat wij ons samen tot het uiterste zullen inspannen om ook in toekomstige noodsituaties de best mogelijke bijstand aan slachtoffers te verlenen,’ aldus Verlinden na de bijeenkomst.

‘De bijeenkomst van vandaag was belangrijk om ervaringen uit te wisselen over de recente rampen, die nogmaals het belang onderstreepten van een versterkte samenwerking op het gebied van het verminderen van risico’s bij rampen, om het hoofd te kunnen bieden aan een dynamisch risicolandschap en de veerkracht van onze landen en regio’s te versterken,’ voegde Bofferding eraan toe.

‘De recente overstromingen, maar ook de Covid-19 crisis, tonen aan hoe belangrijk het is dat wij nauw samenwerken en dat blijven doen. Onze landen hebben al vele jaren zeer goede afspraken en werken al lang samen om elkaar hulp en bijstand te bieden in geval van een crisis of ramp. Het was goed om met collega’s Verlinden en Bofferding te spreken en dat nog eens te benadrukken,’ aldus Grapperhaus.

Back to top button