EU maakt plan voor pan-Europese exportkredietfaciliteit

De EU heeft bekendgemaakt dat zij onderzoek doet naar de oprichting van een pan-Europese exportkredietverzekeringsfaciliteit om nationale regelingen aan te vullen en Europese bedrijven te helpen om doeltreffender mee te dingen naar infrastructuurprojecten.

Het nieuws kwam als onderdeel van een bredere aankondiging van de Europese Commissie (EC) over de lancering van de Global Gateway, een nieuwe Europese strategie om slimme, schone en veilige verbindingen op digitaal, energie- en vervoersgebied te stimuleren en de gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen in de hele wereld te versterken.

De EC zei dat de Global Gateway staat voor ‘duurzame en betrouwbare verbindingen die werken voor mensen en voor de planeet om de meest urgente mondiale uitdagingen aan te pakken, van klimaatverandering en milieubescherming tot verbetering van de gezondheidsbeveiliging en het stimuleren van concurrentievermogen en mondiale toeleveringsketens’.

De Global Gateway wil tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard euro aan investeringen mobiliseren om een duurzaam wereldwijd herstel te helpen ondersteunen, ‘rekening houdend met de behoeften van onze partners en de eigen belangen van de EU’.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, verklaarde: ‘Covid-19 heeft laten zien hoe onderling verbonden de wereld is waarin we leven. Als onderdeel van ons wereldwijde herstel willen we een nieuwe vorm geven aan hoe we de wereld verbinden om op een betere manier vooruitgang te kunnen boeken. Het Europese model houdt in dat er wordt geïnvesteerd in zowel harde als zachte infrastructuur, in duurzame investeringen in digitaal, klimaat en energie, vervoer, gezondheid, onderwijs en onderzoek, alsook in een stimulerende omgeving die een gelijk speelveld garandeert.

Wij zullen slimme investeringen in infrastructuur van hoge kwaliteit ondersteunen, met inachtneming van de hoogste sociale en milieunormen, in lijn met de democratische waarden van de EU en de internationale normen en standaarden. De Global Gateway-strategie is een voorbeeld van hoe Europa veerkrachtigere verbindingen met de wereld kan opbouwen,’ zei zij.

Het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling+, de financiële tak van NDICI-Global Europe, zal tot 135 miljard euro beschikbaar stellen voor gegarandeerde investeringen in infrastructuurprojecten tussen 2021 en 2027. Nog eens 18 miljard euro zal beschikbaar worden gesteld in de vorm van subsidies uit de EU-begroting, en de Europese financiële instellingen en instellingen voor ontwikkelingsfinanciering hebben tot 145 miljard euro aan investeringen gepland.

Bovendien heeft de EU gezegd dat zij een nieuwe Europese exportkredietfaciliteit overweegt om Europese bedrijven te helpen meedingen naar deze waardevolle opdrachten.

‘De EU breidt haar financiële instrumentarium verder uit door de mogelijkheid te onderzoeken om een Europese exportkredietfaciliteit in het leven te roepen ter aanvulling van de bestaande exportkredietregelingen op het niveau van de lidstaten en ter vergroting van de totale vuurkracht van de EU op dit gebied,’ aldus de EU.

‘De faciliteit zou moeten bijdragen tot meer gelijk speelveld voor EU-bedrijven op markten van derde landen, waar zij in toenemende mate moeten concurreren met buitenlandse concurrenten die omvangrijke steun van hun regeringen ontvangen, en op die manier hun deelname aan infrastructuurprojecten vergemakkelijken,’ voegde Von der Leyen er aan toe.

Back to top button