NARIM viert 25e verjaardag met sterke focus op partnerschap

De Nederlandse Associatie van Risk & Insurancemanagers NARIM was het eerste FERMA-lid dat de stoutmoedige stap nam om haar jaarlijkse conferentie dit jaar fysiek te laten plaatsvinden, eind september in Rotterdam, en volgens de aanwezigen was dat een juiste beslissing.

Het feit dat, te midden van de aanhoudende Covid-19 pandemie, meer dan 350 mensen kwamen opdagen voor het congres ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum bewees hoezeer Risk- en Insurancemanagers in Nederland het echte menselijke contact met elkaar en hun partners in de verzekeringsmarkt hebben gemist.

Zoals alle Europese Risk- en Insurancemanagers wel weten, heeft de plotse overschakeling op virtueel werken niet geholpen tijdens de moeilijkste renewals sinds lange tijd.

Langdurige partnerschappen met verzekeraars kwamen in Nederland, net als op andere Europese markten, onder druk te staan, omdat de marktcorrectie die waarschijnlijk allang had moeten plaatsvinden op het moment kwam dat de pandemie uitbrak, waardoor diepgaande discussies moeilijker werden dan ooit.

NARIM-leden werden geconfronteerd met de soms onverklaarbare intrekking van limieten en prijsspiralen in belangrijke segmenten zoals D&O en cyber, net op het moment dat hun bazen meer bescherming en zekerheid dan ooit eisten in een uiterst onzekere tijd waarin bedrijfsbudgetten onder zware druk stonden.

NARIM-voorzitter Adri Van der Waart hield zich niet in toen hem werd gevraagd naar de prestaties van verzekeraars en, in mindere mate, makelaars na de renewals van 1 januari 2021. Hij en zijn leden waren helemaal niet gelukkig met de verzekeraars en riepen op tot een grote inspanning tijdens dit jaar om wat een gebroken markt leek te zijn, te repareren.

Zij eisten dat de verzekeraars een meer op risico gebaseerde visie zouden hanteren, hun inspanningen zouden erkennen en hen zouden helpen bij hun inspanningen om de pandemische crisis te boven te komen en een grotere veerkracht te bereiken om toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden.

De leden van NARIM zijn zich er pijnlijk van bewust dat de pandemie kwetsbaarheden aan het licht heeft gebracht die niet alleen het directe gevolg zijn van de lockdowns en de gezondheidscrises.

Ook is gebleken hoe kwetsbaar de mondiale toeleveringsketen is geworden en hoe de snelle overgang naar een digitale economie potentieel enorme cyberrisico’s op systemisch niveau met zich meebrengt. Deze periode heeft ook weer eens duidelijk gemaakt hoezeer alle bedrijven afhankelijk zijn van sleutelfiguren en hoe goed zij moeten zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van hun personeel.

Deze grote thema’s kwamen allemaal aan bod tijdens het NARIM Congres en alle deelnemers waren het erover eens dat er vooruitgang is geboekt en dat er lessen zijn geleerd. Het thema van het evenement was het vernieuwen van partnerschappen onder de vlag van ‘All onboard’, en van der Waart zei dat hij vanuit dit perspectief zeker een positievere omgeving ziet nu NARIM-leden afstevenen op de renewals van 1 januari 2022.

NARIM is in topvorm, volgens Van der Waart, en de bijeenkomst eind september onderstreepte nog eens hoe belangrijk netwerken is binnen deze sector.

“NARIM kan zich positioneren tussen verzekeraars, experts en makelaars. De Risk- en Insurancemanagers vinden elkaar ook in NARIM. Wij zijn een netwerkorganisatie. Binnen dat netwerk kunnen wij contact opnemen met de andere kant van de tafel, vooral wanneer er sprake was van een harde markt. NARIM heeft een solide basis en een sterke aanwezigheid,” zei hij na afloop van het evenement.

Van der Waart en andere Europese leiders van Risk- en Insurancemaatschappijen, zoals Julia Graham van Airmic in het Verenigd Koninkrijk en Alexander Mahnke van GVNW in Duitsland, hebben er steeds op gewezen dat deze recente moeilijke markt niet alleen over premies gaat.

“De markt veranderde in 2019 en dat schuurde. Toen we geconfronteerd werden met Covid-19 werd het nog ingewikkelder om dingen gedaan te krijgen. Thuis zitten en op afstand problemen oplossen was meer dan moeilijk. Ik vond het jammer dat ook de verzekeraars hun hakken in het zand zetten,” zei hij.

“Dat had natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid claims die ze ontvingen naar aanleiding van Covid-19. Zij zagen de kosten van de claims stijgen, wat resulteerde in een premieverhoging. Maar premie is niet het enige. Het gaat om verzekerbaarheid binnen aanvaardbare voorwaarden. Jullie moeten dat met elkaar bespreken. En jammer genoeg heb ik die vergadering [vast en zeker] gemist! Gelukkig heeft NARIM de afgelopen maanden besprekingen tussen de partijen op gang gebracht. Mijn oproep is daarom nadrukkelijk: ‘All onboard’, laten we in gesprek blijven met verzekeraars en makelaars”, benadrukte Van der Waart, die opriep tot een voortdurende inspanning om de partnerschappen die in deze complexe markt zo essentieel zijn, weer op te bouwen.

De oproep van Van der Waart vond duidelijk weerklank en steun bij de NARIM-leden op het evenement. Na zijn openingstoespraak werd de leden gevraagd in één woord uit te drukken wat NARIM voor hen betekent.

De website van NARIM meldde dat de reacties uit de zaal grotendeels overeenkwamen – netwerk, connectiviteit, verbinding, delen, samenbrengen, elkaar vinden, dialoog, deskundigheid, ervaring, professionalisme, uitwisseling. “Dit is precies waar NARIM al 25 jaar voor staat en ook in de komende jaren voor wil blijven staan,” besloot Van der Waart.

Back to top button