Nederlandse risicomanagers verwachten betere renewals nu persoonlijke ontmoetingen weer mogelijk worden

Leden van NARIM, de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers, kijken uit naar minder stressvolle renewals nu de dreiging van Covid-19 wegebt en zij met hun verzekeraars om de tafel kunnen gaan zitten om hun programma’s goed te bespreken, vertelt Adri van der Waart, voorzitter van NARIM, aan Commercial Risk Europe.

Van der Waart zegt dat het onvermogen om tijdens recente renewals fatsoenlijke rechtstreekse onderhandelingen met verzekeraars te voeren een ernstig probleem vormde voor NARIM-leden, aangezien zij tijdens de steeds moeilijker wordende besprekingen probeerden voldoende capaciteit tegen betaalbare tarieven te krijgen.

NARIM is er eind september in geslaagd zijn jaarlijkse congres in fysieke vorm te houden in Rotterdam, met meer dan 350 deelnemers. Van der Waart zegt dat iedereen verheugd was elkaar eindelijk weer persoonlijk te kunnen ontmoeten en dat er in de Nederlandse markt een echt gevoel van optimisme heerst dat een deel van de schade die tijdens de recente renewals is aangericht, kan worden hersteld.

Hij zegt dat verzekeraars eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan na hun over het algemeen slechte recente prestaties, toen limieten werden ingetrokken en prijzen zonder voldoende waarschuwing een hoge vlucht namen, waardoor insurancemanagers in grote moeilijkheden kwamen. Het begint er echter snel op te lijken dat toonaangevende verzekeraars naar de klachten hebben geluisterd en weer een positievere relatie met hun belangrijkste zakelijke klanten willen aangaan, voegt hij eraan toe.

Van der Waart sprak met Commercial Risk Europe tijdens de Airmic-conferentie in Brighton, en zei blij te zijn met soortgelijke sentimenten van Airmic’s CEO Julia Graham, die sprak over de eerste tekenen van marktherstel. Hij merkt op dat ook tijdens de recente GVNW-conferentie in Duitsland positievere vooruitzichten voor de komende renewals werden geuit. NARIM-leden moeten echter niet te enthousiast raken en hun CFO’s te veel beloven, voegt Van der Waart eraan toe.

De vooruitzichten zijn redelijk maar er zullen nog bijzonder moeilijke discussies over cyberdekking volgen, aangezien verzekeraars kritisch blijven herbeoordelen in het licht van de snelle digitalisering van het bedrijfsleven gedurende de afgelopen twee jaar.

Van der Waart zegt dat dit de grootste zorg is voor kopers van verzekeringen en dat dit in de komende weken en maanden uiteraard een heet hangijzer zal zijn tussen NARIM-leden en hun verzekeraars. Maar in ieder geval de mogelijkheid om echt zinvolle discussies te voeren tijdens persoonlijke ontmoetingen zou moeten leiden tot meer productieve gesprekken en een veel betere communicatie, zegt hij.

‘Er waren 380 mensen aanwezig op het NARIM Congres en dit was een mooie gelegenheid om de discussie te openen over waar we in deze moeilijke periode waren gebleven, en hoe we het partnerschap konden herstellen dat was beschadigd doordat de verzekeraars hun hakken in het zand hadden gezet,’ aldus Van der Waart.

‘We moeten opnieuw met elkaar in gesprek gaan en niet alleen over prijzen – het gaat ook over verzekerbaarheid met aanvaardbare voorwaarden. Tijdens mijn toespraak op het congres heb ik gezegd dat dit vermogen om opnieuw een echte discussie aan te gaan van essentieel belang is en de hele zaal was het daar unaniem mee eens. We moeten weer aan tafel,’ vervolgt hij.

‘Ik geloof dat de grootste prijsstijgingen achter de rug zijn. Misschien komen er meer op bepaalde specifieke gebieden, zoals cyber, wat een groot probleem is. Maar in D&O liggen de sterkste stijgingen misschien al achter ons. Ik ben het met Julia Graham eens dat we misschien de eerste tekenen van herstel zien en het was goed om te constateren dat vooraanstaande verzekeraars op de Airmic-conferentie hebben gezegd dat zij graag partnerschappen willen aangaan. Ik moet wel zeggen: hoe durf je partnerschap te vragen na anderhalf jaar weg te zijn geweest, en al die clausules en uitsluitingen toe te voegen en zulke hoge premieverhogingen op te leggen!’ voegt Van der Waart eraan toe.

Het nieuws van NARIM is daarom even bemoedigend als het nieuws van Airmic over de vooruitzichten voor de komende renewals. Het lijkt erop dat het ergste achter de rug is. Het is positief dat verzekeraars over partnerschap praten, maar, zoals Van der Waart aangeeft, zij moeten erkennen dat zij nog wat goed te maken hebben en niet mogen verwachten dat zij weer met open armen aan tafel worden ontvangen.

 

Back to top button