Nederlandse verzekeraar NN Group geeft eerste ‘cat bond’ uit

Nationale Nederlanden (NN Group), een Nederlandse schadeverzekeraar, heeft de markt voor catastrofeobligaties, de zogenoemde cat bonds, betreden.

Het bedrijf heeft Orange Capital Re opgericht als een in Ierland gevestigde ‘Designated Activity Company’ (DAC), die de obligaties van de cat bond-reeks zal uitgeven.

NN Re, het interne herverzekeringsvehikel van het bedrijf, zal als cederende maatschappij voor de eerste cat bond optreden, terwijl Swiss Re Capital Markets is aangesteld als enige structureringsagent en als joint bookrunner, tezamen met Aon.

Doel van de obligatie is om 75 miljoen euro op te halen met de verkoop van een reeks ‘Class A’-obligaties aan beleggers in catastrofeobligaties. Het kapitaal zal worden gebruikt als zekerheid voor herverzekeringsovereenkomsten tussen Orange Capital en NN Re.

De risico’s en gevaren die door de cat bond worden gedekt zijn onder meer stormen en zware onweersbuien in Europa. Het dekkingsgebied is Nederland en België in plaats van heel Europa.

Volgens Artemis zal de herverzekeringsbescherming, die een periode van drie jaar tot begin januari 2025 zal bestrijken, worden aangeboden op een indemnity trigger- (vergoeding van de schade wanneer deze een overeengekomen niveau bereikt) en per occurrence- (vergoeding per gebeurtenis tot een maximaal bedrag) basis. Risicomodelleringsbedrijf RMS is aangesteld als berekeningsagent voor het instrument.

NN Group’s entree op de markt van cat bonds volgt op de verliezen die in heel Europa werden geleden door verschillende stormen. Vooral Duitsland, België, Nederland en Luxemburg werden in juni en juli getroffen.

Verwacht wordt dat schadeclaims als gevolg van deze stormen een aantal Benelux-verzekeraars zullen treffen, vooral verzekeraars die meer op het binnenland zijn gericht.

In juli schatte Aon dat de verzekerde schade als gevolg van de stormen van juni meer dan 4 miljard euro zou kunnen bedragen. En eerder deze maand schatte de Zwitserse leverancier van catastrofegegevens Perils dat de initiële verzekerde schade door de extratropische windstorm Hendrik-Ignatz, ook bekend als Aurore, 311 miljoen euro zou bedragen.

Cat bonds zijn voor verzekeraars en grote ondernemingen een middel geworden om risico’s over te dragen aan beleggers op de kapitaalmarkten die in het huidige klimaat van lage rendementen en lage rente op zoek zijn naar alternatieve bronnen van rendement, en zijn daarnaast een bron van diversificatie.

Hoewel het ernaar uitziet dat de lage rendementen nog enige tijd zullen aanhouden, valt nog af te wachten hoe de groot de bereidheid van beleggers om in catastrofeobligaties te beleggen nog zal zijn als het aantal natuurrampen en ernstige weersomstandigheden samen met de kosten van de schade toeneemt.

Volgens een opiniestuk over de uitdagingen waar de verzekeringssector in 2022 voor staat, geschreven door Marina Le Blanc, strateeg voor de financiële sector bij de Nederlandse bank ING, zullen de klimaatverandering en een toename van het aantal gevallen van extreme weersomstandigheden uiteindelijk een negatief effect hebben op de markt voor catastrofeobligaties.

‘Door beleggers aantrekkelijke rendementen te bieden en hen een mogelijkheid te geven om hun portefeuilles te diversifiëren met instrumenten die over het algemeen geen relatie hebben met economische en marktomstandigheden, kunnen cat bonds verzekeraars een deel van het risico overdragen aan beleggers, waardoor hun kosten in het geval van een natuurramp lager uitvallen,’ schreef Le Blanc.

‘Als het aantal natuurrampen blijft toenemen, zal ook het gepercipieerde risico van beleggingen in cat bonds toenemen, wat leidt tot uitdagender voorwaarden voor het aantrekken van financiering via cat bonds en waardoor de spreads op aan verzekeringen gekoppelde effecten groter worden,’ voegde zij eraan toe.

Back to top button