Nederlandse verzekeraars blij met duidelijkheid EC over duurzaam beleggen

Het Verbond van Verzekeraars heeft de jongste maatregelen van de Europese Commissie (EC) toegejuicht om de regels voor bedrijfsrapportage en financiële verslaglegging aanzienlijk te actualiseren en met name een basis te leggen voor een veel duidelijker rapportage met betrekking tot duurzame beleggingen.

De EC heeft wetgeving aangekondigd voor de oprichting van het Europees centraal toegangspunt (European Single Access Point, ESAP), dat registraties van nationale toezichthouders zal verzamelen en een gratis centraal toegangspunt zal bieden voor informatie over aan Europese beurzen genoteerde ondernemingen en beleggingsproducten.

Het ESAP maakt deel uit van een pakket van vier wetsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat beleggers een betere toegang krijgen tot bedrijfs- en handelsinformatie, een beter inzicht krijgen in de duurzame strategieën van bedrijven en de kapitaalmarktenunie stimuleren.

Het gegevensarchief wordt in 2024 ingevoerd en zal worden beheerd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

‘Gemakkelijke toegang tot gegevens is belangrijk voor beleidsmakers in de economie en de samenleving om deugdelijke beslissingen te kunnen nemen die de efficiënte werking van de markt ten goede komen… Duurzame financiering centraal stellen in het financiële stelsel is een essentieel middel om een groene transitie van de economie van de Unie te bewerkstelligen. Om de groene transitie via duurzame financiering te doen slagen is het van essentieel belang dat informatie over de duurzaamheid van bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers,’ aldus de EC.

Het Verbond van Verzekeraars zegt zeer verheugd te zijn over de vorderingen met het ESAP en ook over de in maart aangenomen verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Nederlandse verzekeraars hebben het voortouw genomen in het streven naar duurzaam beleggen in de sector door het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de Verzekeringssector op te stellen, dat in juli 2018 werd gelanceerd in samenwerking met de Nederlandse overheid en andere belanghebbenden.

‘Al jaren vraagt het Verbond namens verzekeraars om meer en beter beschikbare duurzaamheidsgegevens van bedrijven waarin wordt belegd. Met behulp van dergelijke gegevens zijn verzekeraars in hun rol als beleggers beter in staat om het duurzame alternatief te kiezen,’ aldus het Verbond in zijn reactie op het nieuws over ESAP.

‘Bovendien moeten verzekeraars op grond van de SFDR aangeven in welke mate hun beleggingen duurzaam zijn. Het zogenaamde Europese centrale toegangspunt maakt het gemakkelijker om aan deze verplichting te voldoen,’ voegde het daaraan toe.

Het ESAP is vrij toegankelijk voor investeerders en ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal, aldus het Verbond.

‘De EC heeft de aanzet gegeven tot de golf van regelgeving voor verantwoord beleggen in 2021 door in maart de Sustainable Finance Disclosure Regulation te implementeren. Van het verplichten van fondsbeheerders om negatieve effecten van beleggingen op het milieu of sociale rechtvaardigheid te melden tot het verplichten van financiële adviseurs om cliënten te adviseren over hoe duurzaam hun portefeuilles zijn, de SFDR verhoogt wereldwijd de ESG-naleving door duurzaamheidsdoelen en -resultaten te codificeren en te kwantificeren,’ vervolgde het Verbond.

Fondsbeheerders zullen echter langer dan verwacht moeten wachten op details over de SFDR, aangezien de EC ook heeft aangekondigd dat de enige gedelegeerde handeling die de technische reguleringsnormen (RTS) ter aanvulling van de SDFR zal bevatten met nog eens zes maanden zal worden uitgesteld tot 1 januari 2023.

Dit volgt op het eerdere uitstel door de EC van de SFDR RTS van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022.

Back to top button