Overstromingen in juli kosten Luxemburg 125 miljoen euro

De overstromingen die in juli delen van Europa teisterden, is uitgeroepen tot de ‘duurste ramp in de geschiedenis van de Luxemburgse verzekeringen’.

In een update van de Luxemburgse verzekerings- en herverzekeringsvereniging (ACA) worden de totale kosten op 125 miljoen euro geraamd. De vereniging verklaarde ook dat zij ongeveer 6500 schadeclaims had ontvangen voor schade aan huizen en bedrijven, en 1300 voor schade aan voertuigen.

Medio oktober was ongeveer 80% van de schade aan voertuigen volledig betaald, terwijl 85% van de schade aan woningen en bedrijven was gehonoreerd, zij het in sommige gevallen slechts gedeeltelijk.

Volgens de verklaring van de ACA heeft een aantal factoren bijgedragen aan de vertraging van de vergoeding, waaronder onvolledige taxaties, vertragingen bij de betaling van facturen en problemen met de bevoorrading van de voor de reparaties benodigde materialen.

De overstromingen, de ergste in de geschiedenis van het hertogdom, hebben Luxemburg getroffen op 14 en 15 juli, toen het waterpeil historische hoogten bereikte.

Ook België en Nederland, alsmede Duitsland, werden getroffen. Volgens Cresta, het normalisatie-instituut voor de vaststelling van verliezen binnen de industrie als gevolg van rampen, hebben de overstromingen tot dusver dit jaar voor de verzekeraars de grootste verliezenpost gegenereerd.

De huidige raming van Cresta is 9,47 miljard euro. Swiss Re heeft een iets hoger geraamd verlies van 12,3 miljard euro. Beide ramingen zijn aanzienlijk hoger dan de raming in augustus van RMS. Deze ‘catastrophe modeller’ stelde namelijk dat de verzekerde verliezen tussen 5 en 6 miljard euro zouden liggen.

In België wordt verwacht dat de schade als gevolg van de overstromingen meer dan 2 miljard euro zal bedragen, maar de schade aan gebouwen wordt geraamd op ongeveer 125 miljoen euro. Voorts kondigde de Belgische regering in september een overeenkomst aan met verzekeraars om 100% van alle verzekerde slachtoffers via het Vlaams Rampenfonds te vergoeden.

‘De overstromingen van juli hebben het hele land zwaar getroffen. We moeten al onze krachten bundelen om de slachtoffers te helpen,’ zei minister-president van Brussel Rudi Vervoort.

‘Deze overeenkomst tussen het Brusselse Gewest en de verzekeringssector zal alle verzekerde slachtoffers zonder bijkomende bijzondere administratieve formaliteiten 100% schadeloos stellen,’ voegde hij eraan toe.

Back to top button