Plannen Shell voor verhuizing naar Verenigd Koninkrijk leiden tot verontwaardiging in Nederland

Het nieuws over het plan van de Royal Dutch Shell om haar activiteiten naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen, heeft in Nederland voor opschudding gezorgd. Het heeft ook een aantal risico’s duidelijk gemaakt die kunnen ontstaan in een post-Brexit Europa, waar verschillende fiscale behandelingen en regelgevingskaders ertoe kunnen leiden dat sommige bedrijven hun activiteiten hervestigen.

Een andere verzwarende factor zou wel eens de scheiding van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie en de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk afwijkt van de normen en voorschriften van de EU kunnen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om wijzigingen in de tarieven van de vennootschapsbelasting, maar ook om regels inzake duurzaamheid en emissiedoelstellingen in het kader van de overgang naar “netto nul”.

Royal Dutch Shell heeft aangekondigd dat het zijn huidige structuur van een dubbele beursnotering zal schrappen en zijn fiscale zetel van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zal verplaatsen. Verwacht wordt ook dat de onderneming de naam “Royal Dutch” uit haar naam zal laten vallen en gewoon “Shell” zal gaan heten.

“De huidige complexe aandelenstructuur is aan beperkingen onderhevig en is op lange termijn wellicht niet houdbaar,” verklaarde het bedrijf. Het voegde eraan toe dat de verhuizing “het concurrentievermogen van het bedrijf zou versterken en zowel de uitkeringen aan de aandeelhouders als de verwezenlijking van zijn strategie om een netto-nul-emissiebedrijf te worden, zou versnellen”.

Het plan is noch bij de regering, noch bij het publiek in Nederland in goede aarde gevallen. Op Twitter zei de Nederlandse Minister van Economische Zaken Stef Blok: “We zijn hier onaangenaam door verrast. Het kabinet betreurt dit voornemen ten zeerste. Wij zijn in gesprek met Shell over de gevolgen van deze stap voor de werkgelegenheid, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk,” voegde hij eraan toe.

De Britse Minister van Handel Kwasi Kwarteng begroette de stap daarentegen als “een duidelijk blijk van vertrouwen in de Britse economie” na de Brexit.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Royal Dutch Shell en vereist ten minste 75% van de stemmen op een bijzondere vergadering die op 10 december wordt gehouden. De aandelen van het bedrijf stegen na de aankondiging met 2,1%.

De mogelijke hervestiging komt slechts zes maanden nadat Royal Dutch Shell door een Nederlandse rechtbank werd bevolen om de reductie van zijn broeikasgasemissies op te voeren, een beslissing waartegen Shell beroep wil aantekenen.

Destijds werd de baanbrekende beslissing van het hof door Nigel Brook, advocaat bij Clyde & Co, omschreven als “baanbrekend” en een beslissing die “enorme implicaties” zou hebben voor bedrijven en hun duurzaamheidsplannen.

Shell is ook onder druk van beleggers komen te staan vanwege zijn duurzaamheidsplannen. Het Nederlandse pensioenfonds ABP heeft aangekondigd dat het zijn belang van 15 miljard euro in fossielebrandstofbedrijven, waaronder Shell, in de aanloop naar 2023 zal afstoten, terwijl een andere investeerder, Third Point, heeft aangedrongen op het opbreken van Shell.

Het bedrijf is ook in een geschil verwikkeld met de Nederlandse regering over een dividendbelasting van 15%, die het niet langer zou moeten betalen indien het zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk zou verplaatsen.

De Nederlandse premier Mark Rutte was van plan om deze belasting in 2018 te schrappen om te voorkomen dat bedrijven zich elders zouden vestigen, maar daar is van afgezien en de belasting blijft bestaan.

De voorzitter van Shell, Andrew Mackenzie, wees dit aan als oorzaak van de stap van het bedrijf. Tijdens een conference call met investeerders zei hij: “De realiteit van het zoeken naar de vereenvoudiging was dat de heffing van een bronbelasting op dividenden hier in Nederland betekende dat we ertoe werden gedreven om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan.”

Een ander Brits-Nederlands bedrijf, Unilever, verhuisde in 2020 van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en is nu een aan de Londense beurs genoteerde entiteit.

Back to top button