België heeft “ongewoon” ambitieuze visie nodig om grote risico’s aan te pakken, zegt werkgeversgroep

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB) is van mening dat België het risico loopt steeds minder relevant te worden binnen Europa en de wereld als gevolg van politieke stagnatie, kortetermijnbeleid en een gebrek aan visie.

Het land heeft de laatste tijd moeite om zelfs maar een regering te vormen, vanwege zijn complexe federale structuur en de schijnbaar steeds breder wordende kloof tussen de Franstalige en Nederlandstalige regio’s.

Een dergelijke verlamming in een tijd van ernstige economische en sociale crises zoals Covid-19, de Russische invasie in Oekraïne en de noodzaak om sneller af te stappen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dreigt België, zijn bedrijven en werknemers in de economische wildernis te doen belanden, waarschuwde het VBO-FEB.

“Bij gebrek aan visie glijdt ons land ongemerkt af van de top naar het midden, zelfs naar de staart, van het Europese peloton. Het is algemeen bekend dat hoe langer we wachten met het aanpakken van de onderliggende problemen, des te kleiner de kans is dat we structurele veranderingen tot stand kunnen brengen”, aldus het verbond.

Het VBO-FEB zei dat het normaal niet zijn stijl is om “volle bak te gaan”, maar vond dat de ernst van de mondiale vooruitzichten en de hachelijke positie van België om actie vroegen.

De experts van het VBO-FEB hebben samen met de aangesloten sectorfederaties hard gewerkt aan een concreet plan voor de toekomst van het land, genaamd Horizon België.

Doel van het plan is om van België een stabiel en efficiënt land te maken dat bedrijven de voorwaarden biedt om een behoorlijke winst te maken en dat bovendien een “aangename” plaats is om te werken en te wonen. “Wij illustreren ons plan met een metafoor: een gezonde, levende boomstam moet sterke wortels hebben om sterke takken te kunnen dragen”, aldus het verbond.

In het rapport Horizon België 2030 wordt geconcludeerd dat het land voor vier grote uitdagingen en risico’s staat:

  • Vertraging van de groei van de nationale economie en van de productiviteitsniveaus
  • Klimaatverandering op lokale en mondiale basis
  • Een vergrijzende bevolking
  • De internationale tendens naar de-globalisering.

Het rapport stelt verder dat België deze vier uitdagingen alleen met succes kan aanpakken door op vier belangrijke gebieden een significante verandering of zelfs een revolutie teweeg te brengen:

  • Digitalisering
  • Vergroening van economie en samenleving
  • Modernisering van de arbeidsmarkt
  • Beter functioneren van de overheid.

Het verbond concludeert ook dat in een kleine en open economie als België de autoriteiten moeten blijven ijveren voor een beter geïntegreerde Europese markt en een vrij, eerlijk en op regels gebaseerd multilateraal internationaal handelsstelsel.

VBO-FEB voorzitter Bart De Smet heeft sinds zijn aantreden in 2020 leiding gegeven aan de totstandkoming van de nationale strategie. Hij zei dat de Belgen moeten “durven dromen”.

“Zoals de titel van ons plan al aangeeft, is 2030 geen keiharde deadline, maar een horizon die we kunnen overschrijden naarmate we dichterbij komen. Zo verleggen we geleidelijk de grenzen van ons handelen en onze mogelijkheden. We durven te dromen, maar blijven realistisch”, zei hij.

“Het is inderdaad niet nodig om een groot land te zijn, om grootse dingen te doen. Kijk om u heen en u zult talloze voorbeelden zien van kleine landen die zich veel beter positioneren dan België. We mogen onze eigen prestaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de wereld niet uit het oog verliezen: in tien jaar tijd is ons land opgeklommen tot de top drie in Europa”, vervolgde De Smet.

De voorzitter van VBO-FEB benadrukte dat alle belanghebbenden – werkgevers, consumenten, overheden en politici – een gezamenlijke inspanning zullen moeten leveren om deze doelstellingen te verwezenlijken, omdat zij anders het risico lopen steeds minder relevant te worden op het Europese en het wereldtoneel.

“Wij, als grootste werkgeversorganisatie van het land, zullen niet aan deze achteruitgang meewerken. Ik herhaal: België heeft alles wat nodig is om dit te bereiken: mensen, bedrijven, kennis, ambitie en nu ook… een plan voor de toekomst”, concludeerde hij.

Back to top button