Belgische luchthavens beboet voor gebruik thermische camera’s

Twee luchthavens in Brussel zijn in aanvaring gekomen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wegens het gebruik van thermische scanners, in een zaak die gevolgen kan hebben voor bedrijven die tijdens de Covid-19-pandemie gezondheidscontroles bij klanten probeerden uit te voeren.

Brussels Airport Zaventem en Brussels South Airport Charleroi kregen begin april een boete van respectievelijk 200.000 euro en 100.000 euro voor het gebruik van thermische camera’s om de temperatuur van passagiers te controleren op Covid-19.

Iedereen met een temperatuur van meer dan 38 graden Celsius werd vervolgens aan een extra controle onderworpen en verzocht een vragenlijst in te vullen met gedetailleerde gegevens over hun symptomen, die vervolgens door de luchthaven werd bewaard.

Volgens de GBA hadden de luchthavens niet het recht gevoelige gezondheidsinformatie te verwerken. De luchthavens hadden verklaard dat hun maatregelen in het algemeen belang waren, aangezien de verwerking plaatsvond om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Maar de GBA oordeelde dat de wettelijke verplichting waarop de luchthavens zich beriepen, strikt genomen geen wettelijke grondslag had en niet nauwkeurig genoeg was om een rechtsgrondslag te vormen.

Het agentschap constateerde ook andere inbreuken op de AVG, waaronder een gebrek aan detail in de aan passagiers verstrekte informatie over hoe de gegevens zouden worden gebruikt.

“Wij begrijpen dat bedrijven hard zijn getroffen door de pandemie en ongekende noodmaatregelen hebben moeten nemen. De privacyregels vormen echter een essentiële bescherming voor de rechten en vrijheden van individuen en dienen daarom te worden gerespecteerd”, aldus Hielke Hijmans, voorzitter van de geschillenkamer van de GBA.

Hijmans voegde daaraan toe dat het de taak van de GBA is om de regels te handhaven. “Ons besluit van vandaag is des te belangrijker omdat het als leidraad kan dienen voor elke soortgelijke gegevensverwerking, al dan niet in het kader van de gezondheidscrisis”, voegde hij eraan toe.

De GBA onderzocht het gebruik van thermische scanners pas nadat krantenberichten het gebruik van temperatuurcontroles aan het licht hadden gebracht. De geschillenkamer van het agentschap heeft bepaald dat de luchthavens niet over een geldige rechtsgrondslag beschikten voor het in strijd met de AVG verwerken van persoonlijke gezondheidsgegevens.

David Stevens, voorzitter van GBA, voegde daaraan toe: “Dit besluit laat zien hoe belangrijk het is dat er een rigoureuze en volledige effectbeoordeling wordt uitgevoerd, en wel voordat er gegevens worden verwerkt op een manier die waarschijnlijk een risico voor de mensen inhoudt. Voorkomen is beter dan genezen, een beginsel dat ook op het gebied van gegevensbescherming van groot belang is.”

Brussels Airport heeft vervolgens verklaard dat het voornemens is tegen het besluit van de GBA in beroep te gaan.

Back to top button