Europese verzekeraars verwelkomen ESAP-voorstel van de EC, maar vragen om gefaseerde aanpak

Insurance Europe, de in Brussel gevestigde federatie die de Europese verzekeringsmarkt op EU-niveau vertegenwoordigt, heeft een positieve reactie gepubliceerd op een raadpleging door de Europese Commissie (EC) over haar voorstel voor de oprichting van een Europees Single Access Point (ESAP).

Het ESAP zal Europese verzekeraars toegang bieden tot robuuste, vergelijkbare en betrouwbare financiële en ESG-gegevens, in een elektronisch machineleesbaar formaat.

Insurance Europe erkent dat dit verzekeraars zal helpen hun beleggingsportefeuilles nog doeltreffender af te stemmen op duurzaamheidsdoelstellingen en te voldoen aan openbaarmakingsvereisten.

De Europese verzekeraars verzoeken de EC evenwel een stappenplan voor de tenuitvoerlegging op te stellen waarin een gefaseerde aanpak wordt uiteengezet. Dit zou prioriteit geven aan de ESG-gegevens die vereist zijn krachtens de Richtlijn inzake Rapportage over de Duurzaamheid van Ondernemingen, de Verordening inzake Informatieverschaffing over Duurzaamheid in de Financiële Sector en de EU-verordening inzake Taxonomie. Financiële, vertrouwelijke en andere soorten informatie kunnen in latere fasen worden opgenomen, stelde Insurance Europe voor.

Het orgaan dat de verzekeraars vertegenwoordigt stelde ook voor dat de toegang gratis zou moeten zijn voor gebruikers die de ESAP-gegevens nodig hebben om duurzame beleggingsbeslissingen te nemen en aan wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

“Een kleine vergoeding voor de toegang tot en het gebruik van ESAP-gegevens zou aanvaardbaar zijn, indien dit noodzakelijk wordt geacht om de snelle ontwikkeling van een goed functionerend, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk platform te waarborgen. Een dergelijke vergoeding zou echter aanzienlijk lager moeten zijn dan voor gegevensverstrekkers die de gegevens zullen gebruiken als onderdeel van hun bedrijfsmodel”, aldus Insurance Europe.

Het orgaan zei ook dat het opnemen van informatie uit als levensverzekering verpakte retailbeleggingsproducten (PRIIP’s) en pan-Europese pensioenproducten “voorbarig” zou zijn.

“Bij de afronding van de herziening van het PRIIP-kader moet worden nagegaan of het herziene document met essentiële informatie over PRIIP’s geschikt is voor het beoogde doel en of de informatie in het ESAP moet worden opgenomen”, aldus Insurance Europe.

“Een sterk bestuur en inbreng van deskundigen zullen belangrijk zijn om de ontwikkeling van het ESAP tot een succes te maken. Verzekeraars steunen de oprichting van een adviserende stuurgroep, bestaande uit gebruikers, opstellers en nationale en Europese bevoegde autoriteiten, die de Europese Autoriteit voor effecten en markten van advies moet dienen over de opzet en werking van het ESAP”, aldus het orgaan.

Back to top button