Gazprom draait de gaskraan dicht in Nederland

GasTerra, de Nederlandse gasgroothandel die gedeeltelijk in handen is van de Nederlandse staat, Royal Dutch Shell en ExxonMobil, heeft aangekondigd dat de Russische gasgigant Gazprom met ingang van 31 mei de gasleveringen aan Nederland heeft stopgezet.

Gazprom beëindigt de levering van ongeveer 2 miljard m3 gas aan GasTerra omdat het Nederlandse bedrijf vanwege de sancties van de EU weigert om in roebels te betalen.

Het Nederlandse bedrijf zei in een verklaring dat het niet duidelijk is wat de gevolgen van het wegvallen van het Russische gas zullen zijn voor vraag en aanbod in Europa en of de Europese markt in staat zal zijn het verlies te “absorberen”. Maar GasTerra voegde er ook aan toe dat het zich van alternatieve bevoorrading heeft verzekerd.

“Gashandelaar GasTerra heeft besloten niet te voldoen aan de eenzijdige betalingseisen van Gazprom. Deze betalingseisen vloeien voort uit een decreet van de Russische president Vladimir Poetin over de betaling voor de levering van Russisch gas. In reactie op dit besluit van GasTerra heeft Gazprom aangekondigd dat het de levering met ingang van 31 mei 2022 zal stopzetten”, verklaarde het in Groningen gevestigde bedrijf.

“In het decreet dat op 31 maart werd afgekondigd, verklaarde de Russische president Poetin dat Russisch gas voortaan in roebels moet worden betaald. Daarvoor moet de koper van het gas zowel een euro- als een roebelrekening openen bij de Gazprombank in Moskou. GasTerra voldoet niet aan deze betalingsvereisten.

De reden hiervoor is dat zij het risico inhouden dat de door de EU opgestelde sancties worden overtreden, maar ook dat er te veel financiële en operationele risico’s aan de vereiste betalingsroute kleven. Met name het openen van rekeningen in Moskou naar Russisch recht en de controle daarop door het Russische regime vormen een te groot risico voor de onderneming”, zo luidde het vervolg.

GasTerra voegde daaraan toe dat het stopzetten van de levering door Gazprom betekent dat ongeveer 2 miljard m3 van het gecontracteerde gas niet zal worden geleverd tot 1 oktober 2022, wanneer het contract afloopt. “GasTerra heeft hierop geanticipeerd door elders gas in te kopen”, verklaarde het bedrijf.

“De Europese gasmarkt is sterk geïntegreerd en groot. Het is onmogelijk op voorhand te zeggen welk effect het verlies van 2 miljard m3 Russisch gas zal hebben op de vraag/aanbodsituatie en of de Europese markt dit verlies van aanbod met beperkte gevolgen kan opvangen”, voegde het Nederlandse bedrijf hieraan toe.

“GasTerra heeft er herhaaldelijk bij Gazprom op aangedrongen de contractueel overeengekomen betalingsstructuur en leveringsverplichtingen na te komen, helaas tevergeefs”, was de conclusie.

Back to top button