Leden van Narim wijzen op het risico van een krappere arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is de grootste crisis waar risicomanagers in Nederland mee te maken hebben.

Dit was de belangrijkste conclusie van een enquête onder de deelnemers aan de onlangs gehouden jaarlijkse conferentie van Narim, de Nederlandse vereniging voor risico- en verzekeringsbeheer.

De publieksenquête vond plaats tijdens een paneldiscussie met onder andere Ferdinand Soeteman, hoofd schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars, Rob ter Mors, uitvoerend directeur van de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB en Albert van Haastrecht, de nieuwe voorzitter van Narim.

“Het is duidelijk dat al deze crisissen de sector beïnvloeden”, zei Soeteman. “De verzekeringssector staat midden in de samenleving. Bij verzekeren gaat het om het opbouwen van vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat consumenten geen vertrouwen hebben in verzekeraars, maar wel positief zijn over hun eigen verzekeraar.”

Ter Mors voegde daaraan toe: “De crises blijven zich opstapelen. Het betekent een herwaardering van de rol van de risicomanager in de relatie met de adviseurs.”

Volgens de opiniepeiling heeft 96% van de risicomanagers de gevolgen van de crises in Nederland voor hun bedrijf ondervonden. De krapte op de arbeidsmarkt werd als grootste zorg genoemd (18%), gevolgd door klimaatverandering (16%), Oekraïne/Rusland (14%), grondstoffenschaarste (14%), Covid (12%), de energiecrisis (10%), verstoring van de toeleveringsketen (8%) en cybercriminaliteit (7%).

De meningen van het publiek ondersteunden de standpunten van Narim-voorzitter Van Haastrecht en zijn voorganger Adri Van der Waart, die eerder dit jaar sprak met Commercial Risk-redacteur Adrian Ladbury.

“Een groot risico is duidelijk het tekort aan geschoolde werknemers, dat in heel Europa in deze sector een reëel probleem is”, aldus Van Haastrecht.

Ook waarschuwde de voormalige voorzitter van Narim en directeur global insurance bij ingenieursbureau Arcadis, Van der Waart, dat de strijd om talent steeds heviger wordt.

“Dit is een probleem in alle sectoren – horeca, scholen, de bouw – ze hebben allemaal moeite met het invullen van vacatures. In veel Europese landen hebben we het laagste werkloosheidsniveau ooit. Ik zag onlangs dat de verhouding tussen werkzoekenden en vacatures 1:10 is! Dit komt natuurlijk ook door de vergrijzing van de bevolking, die een groot probleem vormt”, zei hij.

Volgens Van Haastrecht ligt de oplossing voor dit probleem in investeringen en een marketingoffensief. De regels van het werkgelegenheidsspel zijn veranderd en bedrijven moeten zich aanpassen, stelde hij. “Dit vergt investeringen van bedrijven, en zij moeten actief op zoek gaan naar talent en dit aantrekken. Ze moeten de scholen en universiteiten bereiken en concurreren. Er is ook een marketinginspanning nodig om de sector aantrekkelijker te maken”, zei hij.

Van der Waart wees erop dat dit evenzeer voor de verzekeringssector geldt als voor alle andere. “De verzekeringssector, verzekeraars én makelaars, hebben hier werk te doen. Ze moeten harder werken om de juiste mensen aan te trekken”, zei hij.

“Dit is van essentieel belang, omdat erop vertrouwen dat IT-systemen het werk zullen doen met name bij grotere complexe zakelijke verzekeringen niet het antwoord is. We hebben de beperkingen van deze aanpak gezien bij recente verlengingen tijdens lockdowns”, beaamde Van Haastrecht.

Een deel van het antwoord op deze uitdaging is het verbeteren van het bedrijfsimago door de nadruk te leggen op het ESG-beleid en daardoor aantrekkelijker te worden voor jonger talent, beaamde de leider van Narim.

“Ik zie de laatste tijd dat de verzekeraars en herverzekeraars dit onderwerp graag oppakken, en het gaat daarbij niet alleen om het imago. Swiss Re heeft ons bijvoorbeeld gevraagd wat we doen op het gebied van ESG, als onderdeel van zijn acceptatiecriteria. De normen en methoden in de bouw veranderen eveneens”, aldus Van Haastrecht

“We zien een verschuiving naar constructie op basis van hout en weg van staal en beton. Dit is belangrijk, omdat jongeren echt belang hechten aan hoe een bedrijf presteert vanuit een ESG-perspectief”, aldus de Narim-voorzitter.

Back to top button