Verdere rentestijgingen aanleiding voor Moody’s om Nederlandse schadesector te upgraden

Ratingbureau Moody’s heeft de vooruitzichten voor de Nederlandse schadeverzekeringssector opgewaardeerd van negatief naar stabiel, omdat stijgende premies de schade-inflatie helpen compenseren.

Vanwege de stijgende rente is ook de levensverzekeringssector opgetrokken tot stabiel, ondanks stagnerende verkoopcijfers en “beperkte” winsten.

Moody’s zei dat het moeilijk blijft om te anticiperen op de ontwikkeling van de rente en het beleid van de centrale banken, maar voegde eraan toe dat de huidige gestage stijging van de rente de beleggingsresultaten van de schadeverzekeraars zal verbeteren en de druk op de levensverzekeraars zal verlichten.

Volgens het bureau was de solvabiliteit van de belangrijkste Nederlandse verzekeraars in 2021 “bevredigend”, met een stabiele of iets sterkere dekking van de solvabiliteitskapitaalratio en voldoende buffers om de geplande hervorming van Solvency II op te kunnen vangen.

“Wij verwachten dat de schadeverzekeraars hun prijzen vrij snel zullen verhogen als reactie op de schade-inflatie en hun relatief hoge blootstelling aan catastroferisico’s. In combinatie met het economisch herstel zou dit de premiegroei moeten ondersteunen”, aldus Moody’s.

Het bureau merkte ook op dat Nederlandse verzekeraars een “marginale” blootstelling hebben aan het Oekraïne-conflict, maar dat hun winstgevendheid zou verslechteren als de crisis een ernstige neergang of recessie zou veroorzaken.

Volgens Moody’s hebben de Nederlandse schadeverzekeraars geprofiteerd van aanhoudende prijsstijgingen, die de concurrentiedruk en de met de pandemie gepaard gaande economische vertraging hebben gecompenseerd.

Volgens het bureau versnelden de prijsstijgingen voor schadeverzekeringen tussen 2018 en 2020, waardoor de premiegroei op jaarbasis met 2% toenam, ondanks sterke concurrentie en de economische schok van de pandemie. Motorrijtuigenverzekeraars realiseerden de grootste prijsstijgingen.

Het bureau zei dat motorrijtuigen- en eigendomsverzekeringen goed waren voor meer dan 70% van de bruto verdiende premies in 2020, vergeleken met 65% in 2015.

“Hoewel de prijzen in 2021 licht zijn gedaald, verwachten we dat ze in 2022 en 2023 zullen stijgen, wat de premiegroei zal ondersteunen. Ondanks de Oekraïne-crisis blijft de economische groei positief. Dit zal ook de groei van de schadeverzekeringspremies ondersteunen”, voegde Moody’s eraan toe.

Back to top button