Partner Content

Voorbereiding is cruciaal nu bedrijven steeds meer risico’s zelf moeten managen

De risico’s nemen toe, terwijl de verzekeringsdekking afneemt. Dat betekent dat bedrijven steeds meer risico zelf dragen. Daarom is het volgens Elvir Kolak, CEO van BELFOR, voor bedrijven belangrijk om een gedetailleerd nood- en interventieplan te hebben. Nu meer dan ooit.

Bedrijven worden geconfronteerd met een combinatie van drie uitdagingen –  grotere risico’s op bijna alle fronten; stijgende premies en eigen risico’s voor de meeste verzekeringen; en lagere dekking voor de overige.

Dit betekent dat de riskmanagers van die bedrijven niet langer kunnen rekenen op de verzekeringsmarkt als belangrijkste bron voor risico-overdracht of -vermindering. Ze hebben dan ook zelf oplossingen moeten vinden voor de gevolgen van deze risicovollere wereld. En dat benadrukt dan weer de noodzaak voor bedrijven om zich goed voor te bereiden op mogelijke problemen.

We leven momenteel in een wereld met ongehoord hoge risico’s.

In mei kwam Perils, specialist in data over natuurrampen, met een bijgestelde schatting van €3.6 miljard verzekerde schade als gevolg van de stormen die Europa in februari hebben geteisterd. De meeste schadeclaims kwamen uit Duitsland, maar er was ook aanzienlijke schade in de UK, de Benelux en Denemarken.

Deze schade kwam bovenop een actief stormseizoen in 2021. Volgens SwissRe hebben natuurrampen in 2021 geleid tot een toename in de wereldwijde economische verliezen, die met 33% zijn gestegen tot $270 miljard. Met $111 miljard is de verzekerde schade met 23% gestegen ten opzichte van 2020.

Secundaire risico’s waren goed voor het grootste deel van de verzekerde schade. De overstromingen in Europa van afgelopen juli waren de duurste natuurramp in de geschiedenis van de regio. Ze legden ook de schaarste aan hulpmiddelen en mankracht bloot.

Daarnaast hebben we te maken met de escalerende cyberdreiging en de aanhoudende verstoring van wereldwijde leveringsketens, die begon tijdens de pandemie en sindsdien is verergerd door de oorlog in Oekraïne.

In een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Europese risk-managementassociatie Ferma en PwC Europe werden het stijgende risico en de economische gevolgen van deze trends benadrukt. Uit het onderzoek blijkt dat het cyberrisico een veel grotere zorg is geworden. Het aantal managers dat cyber op nummer één zet is gestegen van 48% in 2020 naar 63% in 2022.

Tegen de achtergrond van de wereldwijde pandemie plaatste in 2020 27% de economische onzekerheid op nummer twee. Maar twee jaar later, nu de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid wegebben, tekenen de contouren van de sociale en economische nasleep zich steeds duidelijker af. De dreiging van een haperende leveringsketen staat nu op de voorgrond en wordt door 41% van de 556 respondenten uit 27 landen genoemd als de op een na grootste zorg.

Ook geopolitieke spanning en onzekere economische groei zijn nu veel belangrijker dan twee jaar geleden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de visie van riskmanagers over langetermijnrisico’s aanzienlijk is veranderd. Volgens 48% van de respondenten is klimaatverandering het belangrijkste risico voor de komende tien jaar. Vooral klimaatrisico’s bedreigen complete regio’s en niet alleen individuele bedrijven.

Ferma peilde ook de mening van riskmanagers over de zakelijke verzekeringsmarkt, die is verhard terwijl het risico is toegenomen. Het onderzoek bevestigt wat we allemaal weten – dat verzekeringspartners zich terugtrokken, juist toen ondernemingen ze het hardst nodig hadden.

Wel 78% van de riskmanagers gaf aan hard te worden geraakt door de stijgende premies, terwijl 71% te maken krijgt met minder capaciteit. Bovendien denkt 63% dat specifieke risico’s worden uitgesloten. Sommige activiteiten worden in de toekomst zelfs onverzekerbaar, zo verwacht 41%.

Deze ontwikkelingen hebben de strategie van riskmanagers beïnvloed, waarbij zij buiten de verzekeringsmarkt naar oplossingen zoeken. Maar net minder dan driekwart (73%) is van plan de komende twee of drie jaar te focussen op risicobehoud, terwijl 29% zoekt naar alternatieve vormen van risico-overdracht.

Zo’n verandering in strategie legt een grotere druk op bedrijven om hun exposure beter te managen. En zoals voor alle risico’s geldt dat identificatie in een vroeg stadium cruciaal is. Gelukkig zijn er diverse systemen beschikbaar om bedrijven te helpen met de vroegtijdige identificatie van problemen én snel herstel na schade.

RED ALERT van BELFOR werkt met de interventieplannen en noodprocedures van bedrijven, zodat het bedrijf zich sneller en effectiever kan herstellen. Ook worden eventuele gaten in het bedrijfscontinuïteitsplan geminimaliseerd.

  • BELFOR dekt volledige leveringsketens over alle continenten af.
  • Klanten van RED ALERT® krijgen exclusief toegang tot de telefonische hulpdienst.
  • Klanten van RED ALERT® krijgen voorrang. In geval van een nationale ramp en verhoogde vraag worden ze als eerste geholpen.
  • Geen bedrijf of bedrijfstak is hetzelfde. Daarom zetten de experts van BELFOR hun specialistische kennis en ervaring van alle soorten bedrijven in. Hiermee kunnen zij voor, tijdens en na een bedrijfsonderbreking de diensten op maat aanbieden.
  • Onzekerheid is inherent aan noodgevallen. RED ALERT® ondersteunt bedrijven met het bepalen van het juiste dienstverleningsniveau dat past bij hun preventieplanning en waarmee zij veerkrachtiger worden.
  • De eerste uren na een ramp zijn cruciaal. Op maat gemaakte stappenplannen en protocollen verminderen de gevolgen van een bedrijfsonderbreking. Zo zijn bedrijven optimaal voorbereid voor zowel kleinere incidenten als worstcasescenario’s.

Dit zijn spannende tijden voor corporate riskmanagers. De risico’s van natuurrampen nemen toe en zijn moeilijk te voorspellen. Tegelijkertijd dwingt de verhardende verzekeringsmarkt meer bedrijven om steeds meer risico te behouden.

Daarom is het cruciaal dat bedrijven een nood- en interventieplan hebben. En dat zij bij een natuurramp of een andere calamiteit een partner hebben waarop ze kunnen rekenen als ze die het hardst nodig hebben.
Altijd. Overal. Voor alles.

Back to top button